• background

Nieuw(s)

Adviserend & Stimulerend

Met dankbaarheid kijk ik terug op mijn afscheid van Uitvaartonderneming Teylingen.
De druk bezochte receptie, de persoonlijke woorden van waardering, de cadeaus waaronder prachtige bloemen, boeken- en lunchbonnen, bonbons, enveloppen met inhoud en lieve kaarten blijven mooie herinneringen.
Goed afscheid nemen is belangrijk om verder te gaan en om open te kunnen staan voor nieuwe uitdagingen. Dat heeft u mede mogelijk gemaakt.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor de vele fijne reacties die ik mocht ontvangen.
Ik wens u, Ankie, Wilma en mijn opvolgster Willemijn alle goeds toe voor de toekomst.

Afscheid Jollie

Op 1 januari 2006 werd uitvaartonderneming Teylingen opgericht.
Om het tienjarig bestaan te gedenken heeft mevrouw Jacinta van Harteveld, rouwbegeleider en schrijfster van het boek Leven in het zicht van de dood : Als iemand van wie je houdt sterft, voor ons een mooie lezing gehouden. Door haar verhaal voelde men zich erkend, herkend en getroost.
Harpiste Carla Bos verzorgde de muzikale intermezzo's. De middag werd goed bezocht en de aanwezigen vonden het programma zeer de moeite waard.

Jacinta van Harteveld
Carla Bos

Op 2 november 2015 werden op veel plaatsen in Nederland de overledenen herdacht.
Op de begraafplaats naast de St. Bartholomeuskerk in Voorhout bezochten ongeveer 1000 mensen de graven van hun dierbaren. Ook dit jaar was er weer ruimte voor zinvolle rituelen zoals het zingen van de naam van de overledene, het schrijven van een brief, het planten van een bol in een bloemenhart, het maken van een groot boeket en het luisteren naar live muziek. Er was koffie, thee en chocolademelk om warm te worden. De mooi verlichte begraafplaats was voor velen een waardevolle ontmoetingsplaats om te gedenken.

allerzielen kruis allerzielen hart
allerzielen graf allerzielen graf monument
Vanaf mei 2015 is Uitvaartonderneming Teylingen houder van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Nieuw aan dit keurmerk is, dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van het keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld.
De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de uitvaartondernemer een uitvaart heeft mogen verzorgen.
Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Ook wordt er nooit gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en teksten.
Omdat vanuit onze intentie een uitvaart altijd met persoonlijke begeleiding en aandacht wordt uitgevoerd, is dit zeker op onze werkwijze van toepassing.
Verdere informatie vindt u op de website van het Keurmerk:
www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl

Op 21 november 2013 kwam Manu Keirse voor de 2e keer naar Voorhout.
De Verdieping was gevuld met ongeveer 70 personen.
Niet alleen nabestaanden waren aanwezig maar ook vrijwilligers uit het hospice en uit de Rafaelgroepen van Voorhout en Warmond.
Mensen die een dierbare verloren hebben hopen op herkenning en erkenning van hun verlies en verdriet.
Manu Keirse kan als geen ander op laagdrempelige en meelevende wijze hulp bieden hierbij.
Vanuit zijn grote ervaring op het gebied van steun bieden rondom rouw nam hij alle aanwezigen mee op het moeilijke pad dat we allemaal moeten gaan in ons leven.
De aanwezigen vonden het een troostvolle- en leerzame avond.

Op 29 juni 2013 werd weer de jaarlijkse seniorenmarkt rondom het Hortusplein in Sassenheim gehouden. Hoewel er dit jaar helaas minder organisaties meewerkten, was Uitvaartonderneming Teylingen natuurlijk van de partij om informatie rond overlijden en uitvaart te verstrekken.
Van de aanvraag voor het maken van een voorgesprek (geheel vrijblijvend) en het aanvragen van een gratis wilsverklaring werd veelvuldig gebruik gemaakt.

Op uitnodiging van Krantcafé Lisse hebben Jollie Wildeman en Ankie Jochemsz op 26 oktober 2012 informatie gegeven aan medioren en senioren.
Het onderwerp was: wat kan, moet en mag in de dagen van overlijden tot en met uitvaart.
Er was in 't Poelhuys veel belangstelling voor de voorlichting en er werden allerhande praktische vragen gesteld.

Op 30 juni 2012 was Uitvaartonderneming Teylingen weer aanwezig op de jaarlijkse seniorenmarkt rondom het Hortusplein in Sassenheim. Men kon voor alle informatie rond overlijden en uitvaart terecht bij de stand.
Ook de aanvraag voor een gratis wilsverklaring werd door meerdere belangstellenden ingevuld.

Op 30 mei 2012 heeft Jollie Wildeman, op uitnodiging van de Rafaëlgroep Voorhout, een lezing gegeven over omgaan met verlies van een dierbare. Het werd een interactieve middag waarbij de aanwezigen ervaringen van verdriet en gemis met elkaar konden delen.
De bijeenkomst werd als een waardevolle en leerzame middag ervaren.

De lezing "Rouwen in de tijd" werd gegeven door pastor Marinus van den Berg, geestelijk verzorger en publicist gespecialiseerd in begeleiden tijdens afscheid nemen en rouw. Pastor Van den Berg kan mensen nieuwe levenskracht geven door hun ervaringen rondom verlies te ordenen en beter te leren begrijpen.
Ruim 100 belangstellenden waren naar restaurant Boerhaave gekomen voor deze lezing. De vele voorbeelden van Marinus van den Berg waren herkenbaar en de aanwezigen voelden zich gehoord, erkend en begrepen. Niet alleen aan nabestaanden, maar ook aan hulpverleners, werden handvatten geboden om verder te gaan in het doolhof van de rouw, zoals Marinus het noemde. In de pauze en na de lezing was er gelegenheid om vragen te stellen en voor persoonlijk contact. We kijken terug op een boeiende en waardevolle avond.

Marinus van den Berg

Dit jaar hebben wij voor de zesde keer deelgenomen aan de Seniorenmarkt Sassenheim.
Gelukkig weten niet alleen senioren de weg naar de markt te vinden.
Ondanks het slechte weer werd onze kraam, met informatie rondom de uitvaart, weer druk bezocht.

Op 12 maart 2011 waren in Panorama Tulipland in Voorhout veel deskundigen aanwezig.
Zij gaven voorlichting over o.a. voor- en nazorg, opbaren, uitvaartkisten, begraven, cremeren, rouwdrukwerk, rouwbloemen, rouwvervoer, grafmonumenten, diverse asbestemmingen, literatuur, film/fotografie, inboedelopruiming en meer.

Ook was er livemuziek door het duo Mir âge en door sopraan Margreet Groenewoud.
Notaris Mendelts gaf uitleg over testamenten, erfrecht en successiebelasting.
Kinderen hebben in de kinderhoek gekleurd en geplakt.
Van de gelegenheid om een wilsverklaring, waarin alle wensen m.b.t. de uitvaart genoteerd kunnen worden, aan te vragen, werd dankbaar gebruik gemaakt.
Veel informatie werd gegeven en allerlei uiteenlopende vragen werden door Ankie, Jollie en Wilma beantwoord.

Er kwamen bijna 300 mensen een kijkje nemen.
Uitvaartonderneming Teylingen kan terugkijken op een zeer geslaagde informatiedag.

zorgzaam en betrokken eigenaressen Uitvaart Teylingen presentatie schermen
boeket presentatie tafel presentatie panorama tulipland

Dit jaar hebben wij voor de vijfde keer deelgenomen aan de Seniorenmarkt Sassenheim.
Een jaarlijks terugkerend initiatief van de Teylinger Ondernemers Vereniging.
Veel bezoekers van de markt wisten de weg naar onze kraam te vinden.
Wij vonden het weer plezierig en nuttig om een bijdrage te leveren aan dit goed bezochte evenement.

Op 27 juni was Uitvaartonderneming Teylingen aanwezig op de Seniorenmarkt.
In onze kraam was o.a. een voorbeeld te zien van een tijdelijk grafmonument gemaakt door Prints Unlimited uit Voorhout.

Op donderdag 9 april 2009 werd door het metselen van de gedenksteen het nieuwe mortuarium in Voorhout geopend.
In de mooie ruimte werd een korte oecumenische gebedsdienst gehouden waarna het gebouw gewijd werd.

Uitvaartonderneming Teylingen was, op verzoek van de Stichting Begraafplaats Voorhout, nauw betrokken bij de inrichting van deze prachtige voorziening.

Het is de bedoeling dat nabestaanden de voorziening beschouwen als een tweede huiskamer. Zij kunnen daar op hun eigen wijze afscheid nemen van een dierbare overledene als hiervoor thuis geen gelegenheid is. De nabestaanden krijgen dan ook een sleutel zodat zij de gehele dag naar de rouwkamer toe kunnen gaan.

Uitvaartonderneming Teylingen bood ter gelegenheid van de opening twee manden met boeken aan voor kinderen en volwassenen over verdriet en verlies.

Zaterdag 11 april werd er een open dag gehouden voor alle inwoners van de gemeente Teylingen.

Het mortuarium is een grote aanwinst voor Voorhout en omliggende dorpen.

Mortuarium Voorhout eerste steen Mortuarium Voorhout voorziening
Mortuarium Voorhout rouwkamer Mortuarium Voorhout open dag

De SWOT en de Bond van Ouderen organiseerden op 21 oktober in Voorhout en op 25 november 2008 in Warmond een voorlichtingsmiddag voor senioren.
Uitvaartonderneming Teylingen verzorgde, op beide middagen na de pauze, een lezing over de dagen tussen het overlijden en de uitvaart.
De lezing werd geïllustreerd met dia's.

Op 30 september 2008 werd door burgemeester S.W.J.G. Schelberg het startsein gegeven voor de bouw van het mortuarium in de dorpskern van Voorhout.
De burgemeester deed dit door de tuinmuur van de pastorie aan de Herenstraat open te breken om zo de weg vrij te maken naar de bouwplaats.
Het mortuarium, dat naar verwachting begin 2009 wordt opgeleverd, wordt gebouwd tussen de beide kerkgebouwen in de achtertuin van de R.K. Pastorie.
Wij en ongetwijfeld vele Voorhouters met ons, zijn bijzonder verheugd met de komst van deze nieuwe opbaarmogelijkheid.
Wordt vervolgd.

Op zondagmiddag 28 september 2008 waren Manu Keirse en Michiel Ockeloen onze zeer gewaardeerde gasten in restaurant Boerhaave te Voorhout.
Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om te luisteren naar de lezing van prof. dr. Manu Keirse over rouwarbeid.
Hij vertelde ons op indringende en toegankelijke wijze over de betekenis van verlies door de dood en over de rouwtaken die onderdeel uitmaken van de zware rouwarbeid die men na het overlijden van een dierbare moet verrichten.
Hij reikte ons handvatten aan om daarmee om te gaan en hij leerde ons met veel voorbeelden uit de praktijk dat vele vormen van rouw normaal zijn.
Het blijven vertellen van je verhaal en het blijven noemen van de naam van de overledene zijn essentiële voorwaarden voor een goede rouwverwerking.
Er was veel herkenning bij de aanwezigen tijdens het indrukwekkende verhaal van Manu Keirse.
De muzikale omlijsting door de accordeonmuziek van Michiel Ockeloen was vaak ontroerend.
Hij speelde enkele Braziliaanse en Joodse muziekstukken, die in harmonie waren met het onderwerp.
Samen met de aanwezigen kijken we terug op een bijzonder inspirerende en leerzame middag.
Lees hier de lezing van Manu Keirse.

Manu Keirse Lezing manu keirse
Michiel Ockeloen Lezing manu keirse

Op 28 juni 2008 was Uitvaartonderneming Teylingen aanwezig op de Seniorenmarkt in Sassenheim om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Op 31 maart 2008 werd in de Ankerplaats te Sassenheim een middag voor senioren gehouden, georganiseerd door de Bond van Ouderen en de SWOT.
Voor de pauze werd een presentatie van het nieuwe hospice in Sassenheim gegeven en na een kopje thee of koffie was het de beurt aan Uitvaartonderneming Teylingen.
Wij vertelden hoe de dagen tussen sterven en uitvaart kunnen verlopen.
De lezing werd geïllustreerd met dia's.
Er waren veel belangstellenden en na afloop werden er allerlei vragen gesteld en was er ruimte voor persoonlijk contact.
Veel bezoekers vroegen meteen een wilsverklaring aan, een boekje waarin alle wensen voor de uitvaart kunnen worden aangetekend.

Op zaterdag 30 juni werd de stand van uitvaartonderneming Teylingen druk bezocht tijdens de seniorenmarkt.
Er werd veel informatie gevraagd en gegeven. Net als vorig jaar werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheid om een gratis wilsverklaring aan te vragen.
Opvallend was, dat niet alleen senioren belangstelling hadden maar ook veel jongeren de stand bezochten. Kortom reden te meer om volgend jaar weer aanwezig te zijn.

Op donderdag 10 mei 2007 verzorgde Uitvaartonderneming Teylingen een lezing en powerpointpresentatie voor de Rotary in Voorhout.
In deze lezing werd er informatie verstrekt over de onderneming, maar vooral was er aandacht voor het thema dood, sterven en rouw, met als doel dit onderwerp verder uit de taboesfeer te halen. De lezing werd enorm gewaardeerd.

Op 19 augustus 2006 was Uitvaartonderneming Teylingen aanwezig op de Seniorenmarkt in Sassenheim.
Veel bezoekers namen een kijkje in de stand.
Ook de wilsverklaring, gemaakt door Jollie Wildeman en Ankie Jochemsz, was te verkrijgen. Er was veel belangstelling voor de beschikbare informatie.

Foto seniorenmarkt
Foto seniorenmarkt

Op 24 juni 2006 organiseerde Uitvaartonderneming Teylingen een Open Dag te Voorhout.
Voor de Bollenstreek was dit een uniek evenement.
De nieuwste ontwikkelingen op uitvaartgebied zoals: diverse uitvaartkisten, rouwdrukwerk, bloemversiering, glasobjecten om as in te bewaren, diamanten gemaakt van as, grafmonumenten, uitvaartfotografie en literatuur werden getoond.
Daarnaast werd in 3 presentaties informatie verschaft over uitvaartverzekeringen, testament en erfrecht en het nieuwe rouwcentrum in Voorhout.
Er was gelegenheid voor persoonlijk contact met Jollie Wildeman en Ankie Jochemsz.
De open dag mag zeker een succes worden genoemd.

Foto open dag Foto open dag
Foto open dag Foto open dag