• background

Nieuw(s)

Adviserend & Stimulerend

Heel veel dank!

31 Augustus 2018 was mijn laatste werkdag bij Uitvaartonderneming Teylingen en sloot ik een mooie en bijzondere periode van mijn werkzame leven af.
Het was een groot voorrecht om zoveel mensen in de afgelopen jaren te hebben mogen begeleiden en ik ben enorm dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Vol dierbare herinneringen aan mijn medevennoten, het prachtige vak en de hartverwarmende afscheidsreceptie, rest mij u, Jollie en de huidige vennoten van Uitvaartonderneming Teylingen: Wilma en Willemijn heel veel geluk en gezondheid toe te wensen en voor zover 't kan ..."geniet van het leven"!

Ankie Jochemsz

foto ankie afscheid

Op zondag 9 september jl. waren wij, op uitnodiging van Historische Kring Voorhout (HKV), aanwezig in de St. Bartholomeuskerk in Voorhout tijdens de open Monumentendag.
Velen vonden de weg naar de kerk, waar we met diverse vragen en stellingen, bijzonder rouwvervoer en andere uitvaartbenodigdheden hen informeerden over gebruiken rondom overlijden vroeger, nu en in de toekomst.

monumentendag-2018
monumentendag-2018

Het is 1 januari 2006 ... en tegelijk met de nieuwe fusiegemeente Teylingen start Uitvaartonderneming Teylingen, met louter vrouwen als uitvaartleiders: Jollie Wildeman en Ankie Jochemsz. Het begin van een nieuwe ontwikkeling, omdat toen uitvaartleiders voornamelijk nog mannen waren.

Ons doel was en is een uitvaart te begeleiden zoals de familie dat graag wil en binnen de kaders van wat mogelijk is. Onze slogan destijds was "omdat elk afscheid uniek is". Na een voorzichtig eerste jaar bleek er duidelijk plaats en ook waardering voor onze manier van werken en de mond tot mond reclame zorgde voor de rest. Daar we steeds vaker gecomplimenteerd en bedankt werden voor onze zorgzaamheid en betrokkenheid, veranderden we onze slogan in "zorgzaam en betrokken".

Naast onze hoofdtaak: het met hart en ziel verzorgen en begeleiden van uitvaarten, zijn we ook met andere activiteiten actief om het taboe rond de dood zoveel mogelijk weg te nemen. Zo organiseren we lezingen, geven voorlichting en houden open dagen. We vonden het ook bijzonder leuk om mee te mogen denken met het ontstaan van het nieuwe mortuarium in Voorhout.

Toen Uitvaartonderneming Teylingen nog altijd kleinschalig was, maar toch door bleef groeien, kwam in 2009 Wilma Bleeker ons team versterken. Wilma paste precies bij ons en onze manier van werken. Twee jaar later vierden we ons eerste lustrum, samen met 300 belangstellenden tijdens een informatiedag in Panorama Tulipland.

September 2016 namen we afscheid van medeoprichter Jollie Wildeman tijdens een drukbezochte receptie en werd Willemijn Heijink voorgesteld als nieuwe vrouw bij Uitvaartonderneming Teylingen. Door haar ervaring als uitvaartleider en manier van werken was zij de bij ons passende opvolger van Jollie en inmiddels heeft ook zij haar draai gevonden.

Sinds 1 juli 2018 bestaan wij dus 12 ½ jaar en danken wij, na meer dan 1000 uitvaarten, de vele families in Teylingen en omgeving voor het in ons gestelde vertrouwen en tevens allen met wie we samenwerken binnen de uitvaartbranche om te komen tot een mooi en persoonlijk afscheid.

Wij blijven ook in de toekomst u graag op onze eigen en persoonlijke manier helpen bij het organiseren van een uitvaart.

Wilma Bleeker, Willemijn Heijink en Ankie Jochemsz

Als deelnemer van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart worden wij niet door een bureau maar door families zelf beoordeeld op onze werkwijze. Een beoordeling kan geheel vrijblijvend door hen worden ingevuld.
Sinds kort kan dit via de website van het Keurmerk. Wij kunnen een link aanmaken waarna het Keurmerkbureau deze naar de desbetreffende familie stuurt en zij de beoordeling invullen.
De beoordeling wordt teruggestuurd naar het Keurmerkbureau. Zij toetsen de reacties en met een gemiddelde beoordeling van 9,8 voldoen wij ruimschoots aan de eisen.
Wij mochten in de afgelopen tijd weer verschillende mooie reacties ontvangen waarvan enkele aan onze site zijn toegevoegd.

Op 1 december 2017 werd de officiële heropening van Crematorium en Uitvaartcentrum Rhijnhof in Leiden verricht. Na een verbouwing van enkele maanden staat er aan de Laan te Rhijnhof 10 een volledig vernieuwd en eigentijds sfeervol ingericht crematoriumgebouw.
Voortaan heeft Crematorium Rhijnhof twee comfortabele aula's: de Jan Steen Aula (150 gasten) en de intiemere Boerhaave Aula (75 gasten) met elk een eigen ontvangstruimte voor condoleances na afloop.
Vanuit de moderne keuken kunnen vrijwel alle gewenste consumpties worden verzorgd.
In de muziekkamer wordt per aula de gekozen muziek en desgewenst de beeldpresentatie aangestuurd.
Uitvaartcentrum Rhijnhof is in een apart gedeelte van het gebouw gevestigd met een eigen ingang. Het uitvaartcentrum heeft een verzorgingsruimte, koeling, een opbaarruimte voor rouwbezoeken op afspraak en een 24-uurs kamer waar familie zonder afspraken te maken zelfstandig in- en uit kan lopen.

Leiden Rhijnhof Crematorium

Met dankbaarheid kijk ik terug op mijn afscheid van Uitvaartonderneming Teylingen.
De druk bezochte receptie, de persoonlijke woorden van waardering, de cadeaus waaronder prachtige bloemen, boeken- en lunchbonnen, bonbons, enveloppen met inhoud en lieve kaarten blijven mooie herinneringen.
Goed afscheid nemen is belangrijk om verder te gaan en om open te kunnen staan voor nieuwe uitdagingen. Dat heeft u mede mogelijk gemaakt.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor de vele fijne reacties die ik mocht ontvangen.
Ik wens u, Ankie, Wilma en mijn opvolgster Willemijn alle goeds toe voor de toekomst.

Afscheid Jollie

Op 1 januari 2006 werd uitvaartonderneming Teylingen opgericht.
Om het tienjarig bestaan te gedenken heeft mevrouw Jacinta van Harteveld, rouwbegeleider en schrijfster van het boek Leven in het zicht van de dood : Als iemand van wie je houdt sterft, voor ons een mooie lezing gehouden. Door haar verhaal voelde men zich erkend, herkend en getroost.
Harpiste Carla Bos verzorgde de muzikale intermezzo's. De middag werd goed bezocht en de aanwezigen vonden het programma zeer de moeite waard.

Jacinta van Harteveld
Carla Bos

Op 2 november 2015 werden op veel plaatsen in Nederland de overledenen herdacht.
Op de begraafplaats naast de St. Bartholomeuskerk in Voorhout bezochten ongeveer 1000 mensen de graven van hun dierbaren. Ook dit jaar was er weer ruimte voor zinvolle rituelen zoals het zingen van de naam van de overledene, het schrijven van een brief, het planten van een bol in een bloemenhart, het maken van een groot boeket en het luisteren naar live muziek. Er was koffie, thee en chocolademelk om warm te worden. De mooi verlichte begraafplaats was voor velen een waardevolle ontmoetingsplaats om te gedenken.

allerzielen kruis allerzielen hart
allerzielen graf allerzielen graf monument
Vanaf mei 2015 is Uitvaartonderneming Teylingen houder van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Nieuw aan dit keurmerk is, dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van het keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld.
De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de uitvaartondernemer een uitvaart heeft mogen verzorgen.
Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Ook wordt er nooit gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en teksten.
Omdat vanuit onze intentie een uitvaart altijd met persoonlijke begeleiding en aandacht wordt uitgevoerd, is dit zeker op onze werkwijze van toepassing.
Verdere informatie vindt u op de website van het Keurmerk:
www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl

Op 21 november 2013 kwam Manu Keirse voor de 2e keer naar Voorhout.
De Verdieping was gevuld met ongeveer 70 personen.
Niet alleen nabestaanden waren aanwezig maar ook vrijwilligers uit het hospice en uit de Rafaelgroepen van Voorhout en Warmond.
Mensen die een dierbare verloren hebben hopen op herkenning en erkenning van hun verlies en verdriet.
Manu Keirse kan als geen ander op laagdrempelige en meelevende wijze hulp bieden hierbij.
Vanuit zijn grote ervaring op het gebied van steun bieden rondom rouw nam hij alle aanwezigen mee op het moeilijke pad dat we allemaal moeten gaan in ons leven.
De aanwezigen vonden het een troostvolle- en leerzame avond.

Op 29 juni 2013 werd weer de jaarlijkse seniorenmarkt rondom het Hortusplein in Sassenheim gehouden. Hoewel er dit jaar helaas minder organisaties meewerkten, was Uitvaartonderneming Teylingen natuurlijk van de partij om informatie rond overlijden en uitvaart te verstrekken.
Van de aanvraag voor het maken van een voorgesprek (geheel vrijblijvend) en het aanvragen van een gratis wilsverklaring werd veelvuldig gebruik gemaakt.

Op uitnodiging van Krantcafé Lisse hebben Jollie Wildeman en Ankie Jochemsz op 26 oktober 2012 informatie gegeven aan medioren en senioren.
Het onderwerp was: wat kan, moet en mag in de dagen van overlijden tot en met uitvaart.
Er was in 't Poelhuys veel belangstelling voor de voorlichting en er werden allerhande praktische vragen gesteld.

Op 30 juni 2012 was Uitvaartonderneming Teylingen weer aanwezig op de jaarlijkse seniorenmarkt rondom het Hortusplein in Sassenheim. Men kon voor alle informatie rond overlijden en uitvaart terecht bij de stand.
Ook de aanvraag voor een gratis wilsverklaring werd door meerdere belangstellenden ingevuld.

Op 30 mei 2012 heeft Jollie Wildeman, op uitnodiging van de Rafaëlgroep Voorhout, een lezing gegeven over omgaan met verlies van een dierbare. Het werd een interactieve middag waarbij de aanwezigen ervaringen van verdriet en gemis met elkaar konden delen.
De bijeenkomst werd als een waardevolle en leerzame middag ervaren.

De lezing "Rouwen in de tijd" werd gegeven door pastor Marinus van den Berg, geestelijk verzorger en publicist gespecialiseerd in begeleiden tijdens afscheid nemen en rouw. Pastor Van den Berg kan mensen nieuwe levenskracht geven door hun ervaringen rondom verlies te ordenen en beter te leren begrijpen.
Ruim 100 belangstellenden waren naar restaurant Boerhaave gekomen voor deze lezing. De vele voorbeelden van Marinus van den Berg waren herkenbaar en de aanwezigen voelden zich gehoord, erkend en begrepen. Niet alleen aan nabestaanden, maar ook aan hulpverleners, werden handvatten geboden om verder te gaan in het doolhof van de rouw, zoals Marinus het noemde. In de pauze en na de lezing was er gelegenheid om vragen te stellen en voor persoonlijk contact. We kijken terug op een boeiende en waardevolle avond.

Marinus van den Berg

Dit jaar hebben wij voor de zesde keer deelgenomen aan de Seniorenmarkt Sassenheim.
Gelukkig weten niet alleen senioren de weg naar de markt te vinden.
Ondanks het slechte weer werd onze kraam, met informatie rondom de uitvaart, weer druk bezocht.

Op 12 maart 2011 waren in Panorama Tulipland in Voorhout veel deskundigen aanwezig.
Zij gaven voorlichting over o.a. voor- en nazorg, opbaren, uitvaartkisten, begraven, cremeren, rouwdrukwerk, rouwbloemen, rouwvervoer, grafmonumenten, diverse asbestemmingen, literatuur, film/fotografie, inboedelopruiming en meer.

Ook was er livemuziek door het duo Mir âge en door sopraan Margreet Groenewoud.
Notaris Mendelts gaf uitleg over testamenten, erfrecht en successiebelasting.
Kinderen hebben in de kinderhoek gekleurd en geplakt.
Van de gelegenheid om een wilsverklaring, waarin alle wensen m.b.t. de uitvaart genoteerd kunnen worden, aan te vragen, werd dankbaar gebruik gemaakt.
Veel informatie werd gegeven en allerlei uiteenlopende vragen werden door Ankie, Jollie en Wilma beantwoord.

Er kwamen bijna 300 mensen een kijkje nemen.
Uitvaartonderneming Teylingen kan terugkijken op een zeer geslaagde informatiedag.

zorgzaam en betrokken eigenaressen Uitvaart Teylingen presentatie schermen
boeket presentatie tafel presentatie panorama tulipland

Dit jaar hebben wij voor de vijfde keer deelgenomen aan de Seniorenmarkt Sassenheim.
Een jaarlijks terugkerend initiatief van de Teylinger Ondernemers Vereniging.
Veel bezoekers van de markt wisten de weg naar onze kraam te vinden.
Wij vonden het weer plezierig en nuttig om een bijdrage te leveren aan dit goed bezochte evenement.

Op 27 juni was Uitvaartonderneming Teylingen aanwezig op de Seniorenmarkt.
In onze kraam was o.a. een voorbeeld te zien van een tijdelijk grafmonument gemaakt door Prints Unlimited uit Voorhout.

Op donderdag 9 april 2009 werd door het metselen van de gedenksteen het nieuwe mortuarium in Voorhout geopend.
In de mooie ruimte werd een korte oecumenische gebedsdienst gehouden waarna het gebouw gewijd werd.

Uitvaartonderneming Teylingen was, op verzoek van de Stichting Begraafplaats Voorhout, nauw betrokken bij de inrichting van deze prachtige voorziening.

Het is de bedoeling dat nabestaanden de voorziening beschouwen als een tweede huiskamer. Zij kunnen daar op hun eigen wijze afscheid nemen van een dierbare overledene als hiervoor thuis geen gelegenheid is. De nabestaanden krijgen dan ook een sleutel zodat zij de gehele dag naar de rouwkamer toe kunnen gaan.

Uitvaartonderneming Teylingen bood ter gelegenheid van de opening twee manden met boeken aan voor kinderen en volwassenen over verdriet en verlies.

Zaterdag 11 april werd er een open dag gehouden voor alle inwoners van de gemeente Teylingen.

Het mortuarium is een grote aanwinst voor Voorhout en omliggende dorpen.

Mortuarium Voorhout eerste steen Mortuarium Voorhout voorziening
Mortuarium Voorhout rouwkamer Mortuarium Voorhout open dag

De SWOT en de Bond van Ouderen organiseerden op 21 oktober in Voorhout en op 25 november 2008 in Warmond een voorlichtingsmiddag voor senioren.
Uitvaartonderneming Teylingen verzorgde, op beide middagen na de pauze, een lezing over de dagen tussen het overlijden en de uitvaart.
De lezing werd geïllustreerd met dia's.

Op 30 september 2008 werd door burgemeester S.W.J.G. Schelberg het startsein gegeven voor de bouw van het mortuarium in de dorpskern van Voorhout.
De burgemeester deed dit door de tuinmuur van de pastorie aan de Herenstraat open te breken om zo de weg vrij te maken naar de bouwplaats.
Het mortuarium, dat naar verwachting begin 2009 wordt opgeleverd, wordt gebouwd tussen de beide kerkgebouwen in de achtertuin van de R.K. Pastorie.
Wij en ongetwijfeld vele Voorhouters met ons, zijn bijzonder verheugd met de komst van deze nieuwe opbaarmogelijkheid.
Wordt vervolgd.

Op zondagmiddag 28 september 2008 waren Manu Keirse en Michiel Ockeloen onze zeer gewaardeerde gasten in restaurant Boerhaave te Voorhout.
Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om te luisteren naar de lezing van prof. dr. Manu Keirse over rouwarbeid.
Hij vertelde ons op indringende en toegankelijke wijze over de betekenis van verlies door de dood en over de rouwtaken die onderdeel uitmaken van de zware rouwarbeid die men na het overlijden van een dierbare moet verrichten.
Hij reikte ons handvatten aan om daarmee om te gaan en hij leerde ons met veel voorbeelden uit de praktijk dat vele vormen van rouw normaal zijn.
Het blijven vertellen van je verhaal en het blijven noemen van de naam van de overledene zijn essentiële voorwaarden voor een goede rouwverwerking.
Er was veel herkenning bij de aanwezigen tijdens het indrukwekkende verhaal van Manu Keirse.
De muzikale omlijsting door de accordeonmuziek van Michiel Ockeloen was vaak ontroerend.
Hij speelde enkele Braziliaanse en Joodse muziekstukken, die in harmonie waren met het onderwerp.
Samen met de aanwezigen kijken we terug op een bijzonder inspirerende en leerzame middag.
Lees hier de lezing van Manu Keirse.

Manu Keirse Lezing manu keirse
Michiel Ockeloen Lezing manu keirse

Op 28 juni 2008 was Uitvaartonderneming Teylingen aanwezig op de Seniorenmarkt in Sassenheim om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Op 31 maart 2008 werd in de Ankerplaats te Sassenheim een middag voor senioren gehouden, georganiseerd door de Bond van Ouderen en de SWOT.
Voor de pauze werd een presentatie van het nieuwe hospice in Sassenheim gegeven en na een kopje thee of koffie was het de beurt aan Uitvaartonderneming Teylingen.
Wij vertelden hoe de dagen tussen sterven en uitvaart kunnen verlopen.
De lezing werd geïllustreerd met dia's.
Er waren veel belangstellenden en na afloop werden er allerlei vragen gesteld en was er ruimte voor persoonlijk contact.
Veel bezoekers vroegen meteen een wilsverklaring aan, een boekje waarin alle wensen voor de uitvaart kunnen worden aangetekend.

Op zaterdag 30 juni werd de stand van uitvaartonderneming Teylingen druk bezocht tijdens de seniorenmarkt.
Er werd veel informatie gevraagd en gegeven. Net als vorig jaar werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheid om een gratis wilsverklaring aan te vragen.
Opvallend was, dat niet alleen senioren belangstelling hadden maar ook veel jongeren de stand bezochten. Kortom reden te meer om volgend jaar weer aanwezig te zijn.

Op donderdag 10 mei 2007 verzorgde Uitvaartonderneming Teylingen een lezing en powerpointpresentatie voor de Rotary in Voorhout.
In deze lezing werd er informatie verstrekt over de onderneming, maar vooral was er aandacht voor het thema dood, sterven en rouw, met als doel dit onderwerp verder uit de taboesfeer te halen. De lezing werd enorm gewaardeerd.

Op 19 augustus 2006 was Uitvaartonderneming Teylingen aanwezig op de Seniorenmarkt in Sassenheim.
Veel bezoekers namen een kijkje in de stand.
Ook de wilsverklaring, gemaakt door Jollie Wildeman en Ankie Jochemsz, was te verkrijgen. Er was veel belangstelling voor de beschikbare informatie.

Foto seniorenmarkt
Foto seniorenmarkt

Op 24 juni 2006 organiseerde Uitvaartonderneming Teylingen een Open Dag te Voorhout.
Voor de Bollenstreek was dit een uniek evenement.
De nieuwste ontwikkelingen op uitvaartgebied zoals: diverse uitvaartkisten, rouwdrukwerk, bloemversiering, glasobjecten om as in te bewaren, diamanten gemaakt van as, grafmonumenten, uitvaartfotografie en literatuur werden getoond.
Daarnaast werd in 3 presentaties informatie verschaft over uitvaartverzekeringen, testament en erfrecht en het nieuwe rouwcentrum in Voorhout.
Er was gelegenheid voor persoonlijk contact met Jollie Wildeman en Ankie Jochemsz.
De open dag mag zeker een succes worden genoemd.

Foto open dag Foto open dag
Foto open dag Foto open dag